Офіційний сайт відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ

до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

 

11 жовтня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі - Закон № 2148).

Мета цього закону - проведення пенсійної реформи в Україні, уніфікація звітності щодо збору на пенсійне страхування та єдиного соціального внеску, а також посилення контролю за їх сплатою.

Цим Законом внесені суттєві зміни до діючого законодавства, які безпосередньо стосуються нотаріусів України.

 

1. Закон України «Про нотаріат» (далі - Закон).

 

Стаття 8 Закону була доповнена частиною чотирнадцятою наступного змісту:

«Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України».

Ці зміни діють з 11 жовтня 2017 року.

Необхідно звернути увагу, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).

Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384/2011 затверджено Положення про Пенсійний фонд України, відповідно до якого

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з цим Положенням, Пенсійний фонд України для виконання покладених на нього завдань має право одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані.

23 липня 2014 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова № 280 «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України», в якій також не зазначено про право Пенсійного фонду України звертатися із запитами до самозайнятих осіб, зокрема нотаріусів.

Відповідно до пункту 9 Прикінцевих та перехідні положень Закону              № 2148, Кабінет Міністрів України зобов’язаний у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Таким чином, нотаріус може надавати на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України інформацію про суму договорів купівлі-продажу, які були посвідчені після 11 жовтня 2017 року, з урахуванням внесення відповідних змін до нормативно-правових актів щодо наділення Пенсійного фонду України повноваженнями на звернення із запитами до самозайнятих осіб.

 

2. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Повернутись до списку всіх новин