Офіційний сайт відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області

Довідка на заведення спадкової справи

Завантажити

В забезпечення виконання Наказу Міністерства Юстиції України №806/5 від 06.06.2014 року надаємо для ознайомлення у разі потреби для застосування на практиці наступний ЗРАЗОК:

Герб України

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________

                                                                          

Вих. № ________/02-14

Від __________.2014 року 

 

ДОВІДКА

Видана _______________________________в тім, що ____________ року  він(вона) дійсно подав (ла) заяву про прийняття за заповітом (за законом) післясмерті ______________,              яка(який) помер (ла)  ___________ року наспадкове майно і отримала (в) рекомендований перелік документів для оформленняцього нерухомого майна, які  повиннанадати після 6 місяців з дня смерті спадкодавця для виготовлення відповіднихзапитів для оформлення спадщини відповідно до статті 4 Закону України «Пронотаріат».

Приватний нотаріус__________/_____________державна нотаріальна контора Вінницької області повідомляє, що нотаріус длявидачі свідоцтв про право на спадщину вимагає наступні документи:

1.     Свідоцтво просмерть ( оригінал ).

2.     Документи,які підтверджують родинні відносини ( свідоцтво про шлюб, свідоцтво пронародження (оригінали ).

3.     Заповіт. ( назаповіті, який посвідчено в сільській раді і він відсутній в електронномуспадковому реєстрі - зробити в сільській раді відмітку: ’’заповіт не змінено і не скасовано’’ печатка, дата, підписпосадової особи сільської ради; для заповітів, посвідчених виконкомамисільських рад після 17.05.2005 року  -надати витяг зі Спадкового реєстру ( заповіти/ спадкові договори)).

4.     Оригінали документів,що підтверджують право власності на нерухоме майно та державну реєстрацію прававласності на нього:

А) на будинок, квартиру, садовий будинок, нежитловібудівлі, споруди, їх частини  - свідоцтвопро право на спадщину, свідоцтво про право власності, договір дарування,договір купівлі – продажу, договір міни, договір забудови і акт про закінченнябудівництва, рішення суду, тощо з відповідними Реєстраційними посвідченнями,Витягами з реєстрів про реєстрацію права власності); Технічний паспорт на  нерухоме майно;

Б) на земельну ділянку  - Державний акт; свідоцтво про право наспадщину, свідоцтво про право власності, договір дарування, договір купівлі –продажу, договір міни, тощо з відповідним Витягом з реєстру про реєстраціюправа власності (за наявності); а  такожВитяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.

В) Довідка про правовий статус земельноїділянки  при відсутності оформленогоправо власності на земельну ділянку (якщо спадкуються будинок, будівлі,споруди…) та технічна документація на земельну ділянку.

Г) На земельну частку(пай),  земельну ділянку для веденнясільськогосподарського  товарноговиробництва- Сертифікат на земельну частку (ПАЙ) ( оригінал )або державний акт (оригінал);

Д)На майновий пай, грошові вклади -Свідоцтво про право власності намайновий пай ; ощадні книжки; договори банківського рахунку; довідки з банківськихустанов про наявність коштів на ім’я померлого, із зазначенням дати відкриттярахунку і номеру рахунку, суми залишків і інформацією про наявність заповідальнихрозпоряджень на грошові вклади; Довідка з пенсійного фонду в якій вказується заякий період була нарахована пенсія яку померлий(ла), не отримав(ла), за життя;

Е) На акції – Виписки від зберігача ціннихпаперів (депозитарної установи), з реєстру власників акцій,  довідка з акціонерного товариства за підписомголови правління акціонерного товариства і головного бухгалтера: чинараховувались дивіденди чи ні, виплачувались чи ні; Сертифікат акцій (занаявності); Інформація про стан рахунку в цінних паперах, тощо;

Ж) На автотранспорт - Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, або технічний паспорт на автомобіль,мотоцикл

Якщо державні акти на земельні ділянки для ведення товарногосільськогосподарського виробництва, земельні ділянки для будівництва таобслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та веденняособистого селянського господарства, без кадастрових номерів спадкоємцюнеобхідно буде провести реєстрацію кожної окремої земельної ділянки в державномуреєстрі земель з присвоєнням кадастрових номерів. Для цього необхідно  виготовити технічну документацію на земельніділянки. 

5.      Розрахунок вартості земельної частки (пай) (управлінняДержавного земельного агентства); Звіт про Оцінку нерухомого майна, земельноїділянки, майнових прав, рухомого майна, транспортного засобу, здійснену увідповідності до положень Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну діяльність в Україні».

6.      Оригінали Паспорту; довідки про присвоєння ідентифікаційногономеру/реєстраційної картки платника податків; якщо спадкоємець є  інвалідом 1,2 груп, або є громадянином з 1категорією постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи  - документ, що підтверджує пільги (пенсійнепосвідчення, довідку про інвалідність, посвідчення про присвоєння категорії).

У випадку оформлення спадкових прав представником– оригінали нотаріально посвідченої довіреності, паспорту та довідки проприсвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційної картки платника податківпредставника, а також нотаріально посвідчені копії   паспорту та довідки про присвоєнняідентифікаційного номеру/реєстраційної картки платника податків довірителя

7.      Будинкова книга або довідка з ЖЕК (де померлий(ла)проживав(ла), і з ким проживав(ла) однією сім’єю) або довідка із сільської ради(де померлий(ла) проживав(ла), і з ким проживав(ла) однією сім’єю) (форма    № 10 (форма №3).

При отриманні свідоцтва про право на спадщину спадкоємцем сплачується:

1) державне мито в розмірі згідно Декрету КабінетуМіністрів України  "Про державнемито": пункт 3 підпункт «ж» статті 3 .

2) справляється державне мито за проведеннядержавної реєстрації права власності у розмірах, встановлених Декретом КабінетуМіністрів України "Про державне мито" (станом  на _____2014 року ) за кожний окремий об’єктнерухомості.

3) плата за виготовлення документів (Витягів,інформаційних довідок) з Єдиних, Державних реєстрів відповідно до постановиКабінету Міністрів України № 1141 від 26.10.2012 року «Порядок веденняДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно», встановлена (за кожен  Витяг в порядку доступу нотаріуса – 68 грн.,за кожен Витяг з ДРРП – по 120 грн.  станом на _____2014 року.)

4) плата за додаткові послуги правового характеру,які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічногохарактеру справляється плата у розмірах, що встановлюються Головним управліннямюстиції у Вінницькій області.

5) плата приватному нотаріусу в розмірі _______гривень.

Такожповідомляємо, що Ваші витрати за оформлення свідоцтв про право на спадщинуможуть  змінюватись відповідно дозаконодавства, яке буде діяти на час отримання свідоцтва про право на спадщину,а також у разі зміни складу спадкового майна.

Перелікдокументів для отримання свідоцтва про право на спадщину може бути уточнений нотаріусомна момент видачі свідоцтва про право на спадщину.

____________________________ нотаріус _________________________________

                                             ПІП печатка
Повернутись до списку всіх новин